Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Algemene Ledenvergadering sv KDO

  22 oktober 2022
  Algemene Ledenvergadering sv KDO

  Op donderdag 24 november 2022 houdt KDO haar Algemene Ledenvergadering. De vergadering start om 21.00 uur. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal het hoofdbestuur haar beleid van het afgelopen jaar en het beleid van de komende jaren toelichten.

  De Algemene Ledenvergadering is toegankelijk voor de leden van sportvereniging KDO vanaf 16 jaar.

  De agenda voor de ledenvergadering treft u hieronder aan. U bent van harte welkom.

  Het hoofdbestuur

  ALGEMENE LEDENVERGADERING van Sportvereniging KDO,

  Die op donderdag 24 november 2022 om 21.00 uur in de 2e kantine zal plaatsvinden.

  (De stukken liggen vanaf 19 november in de kantine).

  Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening door de voorzitter 
  2. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 11 december 2021
  3. Mededelingen en ingezonden stukken
  4. Bespreking jaarverslag 
  5. Bespreking financiële stukken
  6. Bestuursverkiezing
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Toelichting Agendapunt 6

  Door periodiek aftreden ontstaat er een vacature voor de positie van penningmeester. 

  Harry van de Rotten stelt zich herkiesbaar. 

  Het hoofdbestuur stelt voor:

  • Harry van de Rotten te herbenoemen tot penningmeester 

  Mochten er eventuele kandidaten zijn voor genoemde functie, dan gelieve een lijst van ten minste 10 personen met geldige handtekening, waarvan die van de kandidaat, waarmede hij of zij te kennen geeft een eventuele bestuursfunctie te aanvaarden, voorafgaand aan de vergadering aan de vicevoorzitter kenbaar te maken/te overhandigen.

  Namens het hoofdbestuur van de s.v. KDO

  Cora Bartels, secretaris

  Rooster van aftreden KDO hoofdbestuur

  2022: Harry van de Rotten (penningmeester)

  2023: Cora Bartels (secretaris/2e penningmeester)

  2023: Peter Oudshoorn (beheer)

  2024: Andy Verstelle (voorzitter)

Evenementen
Weer
 • 3,5°
  Zwaar bewolkt
  Vanuit het noorden zonovergoten!
Buienradar.nl