Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
  • Fantastische bijdrage Kwakelse Veiling

    1 december 2022
    Fantastische bijdrage Kwakelse Veiling
    Op vrijdagavond 25 november vond de verdeling plaats van de opbrengst van de Kwakelse Veiling 2022. Met een recordopbrengst van € 91.387 een geweldig succes waardoor alle verenigingen die avond een prachtige bijdrage tegemoet konden zien. In hoog tempo deelde veilingcomite voorzitter Paul Habets de enveloppen met bijdrage uit onder de aanwezigen. KDO werd verblijd met twee enveloppen. Eentje met een bijdrage van € 25.000 voor onder andere de verdere verduurzaming van het sportpark. Maar er was ook een envelop met een extra bijdrage van € 8.000 ten behoeve van de aanschaf van nieuwe kantinestoelen. 

    Beide bijdragen zijn door het hoofdbestuur in dank aanvaard en we hebben het veilingcomite vast uitgenodigd om te zijner tijd de nieuwe stoelen, samen met ons, in gebruik te nemen.