Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • KDO gaat voor groene energie! !

  8 juli 2013

  In 2009 heeft KDO haar vernieuwde clubaccommodatie in gebruik genomen. Al bij de voorbereiding van deze nieuwbouw is nagedacht over het besparen van energie. Diverse energiebesparingen zijn toen doorgevoerd, zoals de installatie van waterbesparende douchekoppen, automatische verlichtingsschakelaars en de warmwaterketels zijn zo geschakeld dat ze warmte leveren naar behoefte.

  Energieverbruik is een forse, terugkerende kostenpost. Besparing op energie levert geld op, geld dat beter ten goede kan komen aan de sport zelf.

  Exploiteren gaat niet vanzelf

  De exploitatie van de nieuwe clubaccommodatie heef ook na in gebruik name van de nieuwbouw continu de aandacht van het hoofdbestuur, dat het beheer van de gebouwen en de velden onder zijn hoede heeft. Ongeveer een jaar geleden zijn in dat kader de eerste ideeën besproken om zonnepanelen te installeren. Algemeen bekend is het dat het tegenwoordig zeer zinvol is te investeren in zonnepanelen vanwege  rendement dat eruit gehaald kan worden, dat wel kan oplopen tot 12%. Zonnepanelen helpen dan de club enerzijds om kosten te besparen en anderzijds door een positieve bijdrage aan het milieu te leveren door de verminderde CO2 uitstoot. Op verzoek van KDO heeft de firma Van Zaal, gevestigd aan de Bedrijvenweg in De Kwakel,  onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van zonnepanelen op het dak van de clubaccommodatie, en meer specifieker, van de gymnastiekzaal.

  Zonnepanelen geïnstalleerd

  De uitkomsten van het onderzoek waren zo gunstig, dat KDO inmiddels 120 zonnepanelen heeft aangeschaft met een vermogen van 30.000 KWp.  Nu de sportactiviteiten stil liggen, zijn op zaterdag 6 juli jl. met de hulp van zo’n 20 vrijwilligers, de zonenpanelen op het dak van de clubaccommodatie geïnstalleerd. Deze zonnepanelen zullen naar verwachting een jaarlijks opbrengst genereren van 26.000 KWh. Dat is ongeveer 20% van het jaarlijkse verbruik bij de club.

  Financiering

  Om deze investering mogelijk te maken heeft KDO verschillende fondsen benaderd, met als resultaat dat er met name vanuit het Rabobank Coöperatiefonds een mooie financiële bijdrage is toegezegd. Tezamen met de bijdrage van Van Zaal, de subsidie toekenning van het Ministerie van Economische Zaken (SDE) én een bijdrage van het Veilingcomité De Kwakel is KDO erin geslaagd om voor een redelijke prijs de investering te kunnen doen. Een investering die zich naar verwachting binnen 6 jaar zal terugbetalen. Daarna zal de besparing door het gebruik van zonnepanelen elk jaar weer een voordelig effect hebben op de exploitatie van de clubaccommodatie.

  Ledenactie

  Tijdens de uitwerking van de plannen ontstond ook het idee om de leden van de club te laten delen in de voordelen van de samenwerking tussen KDO en Van Zaal  Alle leden van de club krijgen na de zomer een persoonlijk aanbod voor de installatie van zonnepanelen op hun woning en kunnen zo ook profiteren van de voordelen van groene energie.