Nieuws

<< Sportvereniging KDO nieuws
Nieuws
 • Werkzaamheden Rietkraag - Aanleg fietspad op Vuurlijn

  15 juni 2018

  Het bouwproject De Rietkraag ligt al geruime tijd stil. Inmiddels heeft de ontwikkelaar Vorm besloten binnenkort te starten met het aanbrengen van de voorbelasting en het graven van watergangen voor het bouwplan de Rietkraag.

  Bouwrouting Plan de Rietkraag

  Het bouwverkeer naar het bouwplan de Rietkraag gaat rijden via de Koningin Maximalaan, Poelweg, Vuurlijn via de omleiding om het parkeerterrein van KDO richting de nieuw gemaakte coupure naar het bouwplan. De route terug gaat plaatsvinden via de nieuw gemaakte coupure naar de omleidingsweg om het parkeerterrein van KDO, via de Vuurlijn naar de Poelweg, in tegengestelde richting op de Poelweg (dit is alleen voor bouwverkeer de Rietkraag en voor bouwverkeer voor de ombouw van sportveld KDO toegestaan) richting de Iepenlaan, via de Iepenlaan,Noorddammerweg weer terug naar de Koningin Maximalaan. Voor het rijden in tegengestelde richting is in 2017 een tijdelijke verkeersbesluit genomen.

  Veiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers-voetgangers)

  In verband met de bouwrouting en de kwetsbare verkeersdeelnemers over de Vuurlijn om het parkeerterrein van KDO heen is met Vorm overeengekomen dat voor de tijd van de bouwperiode (juni 2018 tot en met oplevering van de woningen en aanleg van de bestratingen) dat er een tijdelijk fietspad naast de weg wordt aangelegd. Op het gedeelte tussen de Coupure en de Poelweg komen zeer veel verkeersbewegingen met de aanleg van plan De Rietkraag op de Vuurlijn dat dit voor mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties, namelijk veel krappe haakse bochten, in-/uitrit bouwverkeer) kan leiden voor met name de kwetsbare verkeersdeelnemers. Op het gedeelte om het parkeerterrein van KDO/kookstudio wordt het fietspad met barriers afgescheiden van de weg. Op het gedeelte tussen het parkeerterrein en de Poelweg komt een tijdelijk vrijliggend fietspad te liggen. Hiervoor is overeenstemming bereikt met Waternet dat hier tijdelijk een fietspad mag worden aangelegd. De fietsers gaan dus vanaf de fietsstraat naar het fietspad en komen net voor de kruising Vuurlijn-Poelweg weer op de Vuurlijn. (zie bijgevoegde tekening)